Arkitektur og formgiving

ARKITEKTUR&

&FORMGIVING

Arkitektur og formgiving i stort og smått er min store interesse. 

Som arkitekt ønsker jeg å ivareta helheten gjennom de tydelige konseptene og fokus på detaljene. 


På Instagram og Pinterest samler jeg idéer og inspirasjon.

Ta gjerne en titt!


Våler bibliotek
Våler svømmehall
Hasselbakkveien
Hasselbakkveien
Sponkledning
Nervollen
Hasselbakkveien
Hasselbakkveien
UkeAdressa 8.12.2023 - Hasselbakkvegen
Hasselbakkveien
The Thief
The Thief hovedtrapp
Øvre Vollgate 9 konsept
Eksisterende bolighus
Skisseprosjekt omsorgsboliger i tun
Fjellhytte oppusset
Fjellhytte oppusset

For nye prosjekter


Fra mai 2021 arbeider jeg sammen med den dyktige og flotte gjengen i Eggen arkitekter

Mulighetsstudie


I mulighetsstudien er alle muligheter åpne, og og vi kommer til bordet med våre faglige innspill og erfaring. I et oppstartsmøte kartlegger vi hvor i prosessen dere er, hva dere har behov for å få hjelp med for å komme videre og hvordan vi sammen kan realisere det dere ønsker å oppnå.


Skissene skal illustrere idéen og potensialet i prosjektet. 


Skisseprosjekt


De tilbakemeldingene vi har fått fra dere i mulighetsstudien er fundamentet vi bygger videre på i skisseprosjektet. Det valgte konseptet utarbeides mer detaljert i forhold til rommenes og det utvendige designet. Byggemåte og valg av materialer en naturlig del av denne fasen, og er med å legge føringer for hvordan bygget kan utvikles. I denne fasen skal man tenke innovativt og tørre å vurdere nye løsninger, og hvilken teknologi som skal innarbeides i prosjektet.


Detaljprosjekt


I denne fasen utarbeides detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere.


Det er du og jeg som er forfatterne bak prosjektet og vårt ansvarer er å formidle våre intensjoner til håndverkerne. Det er bare en løsning på dette. Tydelig og eksplisitt kommunikasjon. Dette er arbeids- og detaljtegningens funksjon.Pinterest finner du mine inspirasjonsbilder. Ta en titt!

ARKITEKTUR, INTERIØR OG FORMGIVING - OM INGER SVARE MORSET


Vokst opp i Trøndelag, med bakgrunn fra gård og praktisk tekning, nært på naturen.


Studerte siv.arkitekt ved NTNU (mastergrad), og har 15 års erfaring fra arkitektkontorer i Trondheim og Oslo. 


Arbeider med prosjekter og oppdrag over hele landet, alt fra små tilbygg og postkassestativ, til ombygging og nybygg. Min jobb er å skape en god ramme om livet du ønsker å leve, og å legge til rette for et godt og praktisk liv.


Fra idé til ferdig prosjekt ønsker jeg å finne løsninger som er praktiske, energigjerrige og varige. Gode materialer, med lite kjemikalier, gir gode omgivelser for å leve livet. Og sett over flere år vil lommeboka merke at der er planlagt for å bruke mindre strøm og energi, og vare lengre.


Arkitektur &Formgiving har en grunnleggende innstilling om at god kommunikasjon og å være løsningsorientert er avgjørende for å få et godt resultat.Jeg er uformell, men fokusert i mitt arbeid.

Kontakt meg gjerne om du er nyskjerrig!

Ta gjerne kontakt


Ta kontakt så lager vi et fantastisk prosjekt sammen!

 
 
 
 

CV OG PORTEFØLJE