Tilbudsunderlag

MULIGHETSSTUDIE

SKISSEPROSJEKT

BYGGESØKNAD

TILBUDSUNDERLAG

DETALJPROSJEKT

 

Noen ønsker å få avklart eller stipulert byggekostnader i tidlig fase. Det er mulig å be om priser på bygging også i Skisseprosjektfasen, men jeg anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet før man ber om pris. I tidlig fase kan vi også utføre kostnadsberegninger for dere, der vi bruker mengder og areal i tillegg til referansepriser som underlag.

 

Vi kan hjelpe dere med beskrivelse og underlagsmateriale for å be om pris på det som skal bygges. Dette er en konkretisering av alle ideer og forslag vi har presentert i skisseprosjektfasen. Vi har også mulighet til å hjelpe dere med anbefalinger til håndtverkere som vi har god erfaring med.

 

Vi kan bistå i utsending av underlagsmateriale for prising, vekting og vurdering av innkomne tilbud og evt avklaringer i prosess med å justere kostnadsnivå eller finne alternative byggemåter der håndverker har sine foretrukne metoder. Anbudsgrunnlaget bør være utformet slik at dere er sikre på at de ulike tilbyderne gir pris på samme grunnlag og inkluderer samme type arbeider.

 

Jo mer man klarer å spesifisere i forespørselen, jo "riktigere" blir prisen dere får fra entreprenørene. Usikkerhet er ofte noe som prises dyrt, så alle konkretiseringer på produkt og løsninger er lønnsomme.

 

Dere må også ta stilling til hvordan byggefasen skal administreres. Det vanligste er en totalentreprise hvor man inngår en kontrakt med en tømrermester eller byggefirma som igjen har underleverandører som elektriker, rørlegger, murer og så videre. For å gjøre jobben med å administrere tar de et påslag i prisen til underleverandørene. Alternativt kan man selv ta byggeledelsen og administrere de ulike håndverkerne som skal inn på byggeplassen, eller ansette oss eller en annen ekstern byggeleder til å koordinere og følge opp arbeidene. Det viktigste er at noen passer på at jobben blir gjort riktig, og som avtalt, som regel en gjennomgang på byggeplass som vi anbefaler ukentlig.

 

Fasen avsluttes med at dere inngår byggekontrakt med ett eller fellere firma, og at det sendes igangsettelsessøknad for byggearbeidene.

 

 

I denne fasen er det viktig at dere tar stilling til:

 

  • Valg til håndtverkere og byggefirma, og hvordan byggeprosjektet skal administreres
  • Hvilke materialer skal brukes på vegger, gulv og tak.
  • Hvilke produkter vil vi ha på bad, kjøkken, dører og vinduer osv.
  • Ønsker dere å bidra med noe til byggingen selv?