Skisseprosjekt

MULIGHETSSTUDIE

SKISSEPROSJEKT

BYGGESØKNAD

TILBUDSUNDERLAG

DETALJPROSJEKT

 

Etter at mulighetsstudien er gjort og vi er blitt bedre kjent, går prosjektet nå inn i en av de viktigste og svært krevende fasene. Vi tar utgangspunkt i den eller de skissene som ble presentert i mulighetsstudien

 

De tilbakemeldingene vi har fått fra dere i mulighetsstudien er fundamentet vi bygger videre på i skisseprosjektet. Det valgte konseptet utarbeides mer detaljert i forhold til rommenes og det utvendige designet. Byggemåte og valg av materialer en naturlig del av denne fasen, og er med å legge føringer for hvordan bygget kan utvikles. I denne fasen skal man tenke innovativt og tørre å vurdere nye løsninger, og hvilken teknologi som skal innarbeides i prosjektet.

 

Vi anbefaler å avholde forhåndskonferanse med kommunen i denne fasen. Forhåndskonferansen skal avklare temaer som aktuelle lover og forskrifter, dokumentasjonskrav, krav til plassering saksbehandlingsrutiner, krav til ansvarlig foretak, uavhengig kontroll, tilsyn og mer. Innspill fra kommunen saksbehandler i forhåndskonferansen vil ofte ha innvirkning på prosjektet.

 

Resultatet av skisseprosjektfasen vil ofte være ganske tett opptil det ferdige byggete prosjektet, og det er derfor viktig at dere tenker nøye gjennom forslagene vi kommer med. Ved å bruke god tid i denne fasen kan vi unngå mange revisjoner. Vi legger normalt opp til 2 kundemøter med to påfølgende revisjoner i denne fasen, men dette avklares i hvert enkelt prosjekt.

 

Fasen avsluttes med et møte der det videreutviklede prosjektet blir presentert.

 

I denne fasen skal dere ta stilling til:

 

 • Har vi funnet gode løsninger på spørsmålet dere stilte oss?
 • Matcher de foreslåtte løsningene med det dere har bruk for?

 

I denne fasen arbeider vi med:

 

 • Karlegging og registering på tomt og eventuelt eksisterende bolig
 • Foreta befaring og nødvendig registrering av eksisterende forhold
 • Vurdere behov for bruk av andre rådgivere (for eksempel brann, ventilasjon, bæresystem)
 • Uthente digitalt kartgrunnlag med nødvendig måleriktighet/nøyaktighetsgrad
 • Foreslå arkitektonisk utforming og oppdeling av bygningsmessige volumer
 • Utvikle løsninger for utvendig arealdisponering, adkomst og trafikkforhold
 • Klarlegge ytre og indre miljøfaktorer, og tiltakets mulige konsekvenser
 • Etablere hovedtrekk i teknisk struktur og rom
 • Vurdere antatte etasjehøyder og konstruksjonsmoduler, og fastsette posisjon for grunnplan, fasader og takflater
 • Vurdere prosjektets areal, volum og kostnader på et enkelt, men realistisk nivå
 • Utarbeide nødvendig presentasjonsmateriale for å dokumentere arbeid utført i skisseprosjektfasen, og dokumentasjon for forhåndskonferanse
 • Avdekke relevante myndighetskrav og foreslå hvordan disse kan løses
 • Ivareta praktisk brukbarhet og god sammenheng mellom rom og funksjoner